मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीको विवरण

क्र सं पद नाम थर सम्पर्क न महाशाखा/शाखा
सचिव श्री राजीव गौतम ४२११९७४
सहसचिव श्री धनराज ज्ञवाली ४२११७८६ प्रशासन महाशाखा, तर्जुमा महाशाखा , न्याय प्रशासन शाखा र मन्त्रालयको प्रवक्ता
सहसचिव श्री लीलादेवी गड्तौला (निरौला) ४२११७४१ कानून तर्जुमा महाशाखा , संसदीय मामिला शाखा र फैसला कार्यान्वयन शाखा
सहसचिव श्री फणिन्द्र गौतम ४२११७०२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून सन्धि सम्झौता महाशाखा , योजना, अनुसन्धान, अनुगमन, मानव अधिकार तथा कानूनी सहायता महाशाखा, कानून शासन परियोजना
सहसचिव श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई ४२११६३४ अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखा , तर्जुमा शाखा सम्बन्धी कार्य
सहसचिव श्री मानबहादुर अर्याल ९८४१२२००३५ कानूनी राय राजपत्र सम्पादन महाशाखा तथा तर्जुमा,अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा
सहसचिव श्री हुम बहादुर के.सी. ९८४१३५१४७१ सहायक प्रवक्ता,  तर्जुमा शाखा
उपसचिव श्री शम्भु कार्की ९८४१२६९१७२ तर्जुमा शाखा, कानूनी राय, संसदीय मामिला
उपसचिव श्री शुभाषकुमार भट्टराई ९८४१४१४३११ तर्जुमा शाखा, राजपत्र सम्पादन
१० उपसचिव श्री विनोदकुमार भट्टराई ९८४१३६८७६१, ४२००२२५ अन्तर्राष्ट्रिय कानून सन्धि सम्झौता शाखा
११ उपसचिव श्री विष्णु प्रसाद रेग्मी ९८५१२३९८५० तर्जुमा शाखा (सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कार्य सहित)
१२ उपसचिव श्री पुरुषोत्तम नेपाल ९८४१५९८९९ तर्जुमा शाखा,  फैसला कार्यान्वयन शाखा
१३ उपसचिव श्री लोकहरि बस्याल ९८५१००६६१४ तर्जुमा शाखा र लिखित जवाफ शाखा
१४ उपसचिव श्री कमलराज गौतम ९८५११२०६२५ आन्तरिक प्रशासन शाखा
१५ उपसचिव श्री रामप्यारी सुनुवार ९८४१३१०९४३ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा संन्धि सम्झौता शाखा
१६ उपसचिव श्री मुना शर्मा ९८४१२४११४१ न्याय प्रशासन शाखा र तर्जुमा शाखा
१७ उपसचिव श्री अरुणा जोशी ९८०३३२३६३१ योजना शाखा र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
१८ उपसचिव श्री आरती श्रेष्ठ ९८४१२६२४३६ आन्तरिक प्रशासन शाखा, सूचना अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
१९ लेखा अधिकृत श्री लेखा शाखा
२० शाखा अधिकृत श्री राजाराम दाहाल ९८४९९९९१०० तर्जुमा शाखा र लिखित जवाफ
२१ शाखा अधिकृत श्री दीपशिखा मुनाकमी ९८४१९९२८२२ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा
२२ शाखा अधिकृत श्री हिमाल चन्द्र अर्याल ९८५६०३२३२७ तर्जुमा शाखा र आन्तरिक प्रशासन शाखा
२३ शाखा अधिकृत श्री प्रकाश न्यौपाने ९८४९१५५०१२ तर्जुमा शाखा
२४ शाखा अधिकृत श्री ईश्वरी प्रसाद आचार्य ९८९७१०७३६२ तर्जुमा शाखा र संसदीय मामिला शाखा
२५ शाखा अधिकृत श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी ९८४७६२३९०० तर्जुमा शाखा
२६ शाखा अधिकृत श्री ईन्दुदेवी न्यौपाने ९८४९०७०१६४ न्याय प्रशासन शाखा र तर्जुमा शाखा
२७ शाखा अधिकृत श्री जलेश्वर राम ९८४९८५१२३४ न्याय प्रशासन शाखा
२८ शाखा अधिकृत श्री मुना चगुठी ९८४९८५७४७९ योजना शाखा र सन्धि सम्झौता शाखा
२९ शाखा अधिकृत श्री अनुशिल सापकोटा ९८५११३१६४१ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता शाखा र राय शाखा
३० शाखा अधिकृत श्री विनय मिश्र ९८४९१८४०४१ तर्जुमा शाखा
३१ शाखा अधिकृत श्री मुना राउत ९८५१२०७८४८ राजपत्र शाखा र तर्जुमा शाखा
३२ शाखा अधिकृत श्री अर्जुन भुसाल ९८५११९२२६७ आन्तरिक प्रशासन शाखा र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि संझौता शाखा
३३ शाखा अधिकृत श्री आस्था लम्साल ९८४३०१५९५९ तर्जुमा शाखा (सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कार्य सहित)