नेपाल सरकार
कानून, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ 
सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय
1 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 604261917 Solution Store Nepal pvt.ltd. 3/1/2075   22,964.35    
2 कार्यक्रम खर्च 3110113 22522 दरभाउ 301333395 अफिस इन्टरप्राइजेज 1/26/2075   61,213.00    
3 पानी तथा बिजुली 3110113 22111 दरभाउ 600726016 आर एण्ड एस इन्टरप्रइजेज 3/20/2075   66,482.25    
4 कार्यक्रम खर्च 3110113 22522 दरभाउ 303760245 कानून किताब ब्यबस्था समिति 9/9/2074  955,772.00    
5 कार्यक्रम खर्च 3110113 22522 दरभाउ 303760245 कानून किताब ब्यबस्था समिति 1/15/2075   58,380.00    
6 कार्यालय सम्बन्धी खर्च 3110113 22311 बोलपत्र 301788056 के.पि. हिमाल इन्टरप्राइजेज 1/30/2075  339,531.00    
7 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ 301788056 के.पि. हिमाल इन्टरप्राइजेज 2/27/2075  245,539.00    
8 कार्यालय सम्बन्धी खर्च 3110113 22311 बोलपत्र 301788056 के.पि. हिमाल इन्टरप्राइजेज 3/18/2075   49,166.00    
9 विविध   खर्च 3110113 22711 दरभाउ 301788056 के.पि. हिमाल इन्टरप्राइजेज 3/18/2075   12,823.48    
10 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ गाडी भाडा खिम प्रसाद घिमिरे 3/19/2075   72,000.00    
11 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 303744601 गोपाल अटोमोवाइल 11/9/2074   23,415.00    
12 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 303744601 गोपाल अटोमोवाइल 10/24/2074   23,024.00    
13 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ 300040519 ग्रीनवीच भिलेज रिर्सोट होटेल प्रा.लि. 3/18/2075  299,511.60    
14 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ 603240867 ग्लोबल ट्रेड इन्टरप्राइजेज 2/13/2075  161,034.00    
15 विविध   खर्च 3110113 22711 दरभाउ 603240867 ग्लोबल ट्रेड इन्टरप्राइजेज 3/20/2075  109,582.40    
16 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 600239499 ग्लोबल लिंक टेक्नोलोजी  प्रा.लि. 3/2/2075   55,337.90    
17 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 600577944 ग्लोबल सिस्टमस् नेटवर्क प्रा.लि. 3/24/2075   53,508.00    
18 पुस्तक तथा सामग्री  खर्च 3110113 22313 दरभाउ 107038634 चन्द्र प्रसाद न्यौपाने 3/3/2075     2,495.00    
19 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 300438721 जय विश्वकर्मा अटो वर्कसप 1/9/2075   12,309.00    
20 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 300438721 जयविश्वकर्मा अटोवर्कसप 3/11/2075   25,682.00    
21 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 300438721 जयविश्वकर्मा अटोवर्कसप 3/11/2075   63,945.50    
22  सेवा र परामर्श खर्च 3110113 22411 दरभाउ 604808619 देव सरसफाई सेवा 3/13/2075   20,739.00    
23  सेवा र परामर्श खर्च 3110113 22411 दरभाउ 604808619 देव सरसफाई सेवा 2/28/2075   20,739.00    
24 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ गाडी भाडा नन्दा विष्ट 3/16/2075  126,000.00    
25 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ गाडी भाडा नन्दा विष्ट 2/22/2075  162,000.00    
26 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ गाडी भाडा नन्दा विष्ट 2/10/2075  126,000.00    
27 सरकारी निकाय,समिति एवं बोर्डहरुलाई निसर्त  3110113 26411 दरभाउ   नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् 2075/02/31  500,000.00    
28 संचार महसुल 3110113 22112 दरभाउ 300044614 नेपाल टेलिकम 3/20/2075     6,449.65    
29 पानी तथा बिजुली 3110113 22111 दरभाउ   नेपाल बिद्दुध प्राधिकरण 2075/03  165,152.16    
30 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ 302657250 न्यु भि.एस. ईन्टरप्राइजेज 3/15/2075  147,441.55    
31 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 604261946 न्यू भिजन ट्रेडर प्रा लि 3/2/2075   24,084.00    
32 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ 602231761 न्यू सिन्धु इन्टरप्राइजेज 1/30/2075  241,993.00    
33 कार्यालय सम्बन्धी खर्च 3110113 22311 बोलपत्र 602231761 न्यू सिन्धु इन्टरप्राइजेज 1/30/2075   49,612.00    
34 कार्यक्रम खर्च 3110113 22522 दरभाउ 602231761 न्यू सिन्धु इन्टरप्राइजेज 1/30/2075   98,014.00    
35 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ 301638003 पशुपति स्टेशनरी एण्ड जनरल प्रिन्ट सप्लायर्स 2/18/2075  351,615.50    
36 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 604258571 प्राइम टेक्नोलोजी प्रा.लि. 3/19/2075   10,258.00    
37 विविध   खर्च 3110113 22711 दरभाउ 303215626 युनिक फाष्ट फुड क्याफे 3/18/2075   89,869.00    
38 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 303856481 युनिभर्सल अटो वल्ड प्रा.लि. 12/19/2074  172,322.00    
39 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 303856481 युनिभर्सल अटो वल्ड प्रा.लि. 12/19/2074   37,401.70    
40 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ 606349673 यू.पि.इन्टरनेशनल ट्रेड लिंक 2/25/2075  191,763.00    
41 कार्यालय सम्बन्धी खर्च 3110113 22311 बोलपत्र 604009917 लुईटेल स्टेशनरी एण्ड गिफ्ट सप सप्लायर्स 3/5/2075     1,870.00    
42 कार्यक्रम खर्च 3110113 22522 दरभाउ 303088064 लुम्बनी प्रिन्टिङ्ग सर्भिसेज प्रा.लि. 2/7/2075   24,530.00    
43  सेवा र परामर्श खर्च 3110113 22411 दरभाउ 604258584 वेष्ट आईटी सोलुसन प्रा. लि. 3/3/2075  171,710.00    
44 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 604258584 वेष्ट आईटी सोलुसन प्रा. लि. 3/3/2075   47,610.00    
45 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 604258584 वेष्ट आईटी सोलुसन प्रा. लि. 9/11/2074   22,411.00    
46 कर्मचारी तालिम 3110113 22511 दरभाउ 602395999 शिशिर वसन्त अटो ट्रेनिङ्ग वर्कशप एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. 3/19/2075   93,660.00    
47 इन्धन 3110113 22211 दरभाउ 300058400 श्री रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेशन 2075/02/31     5,530.14    
48 इन्धन 3110113 22211 दरभाउ 300058400 श्री रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेशन 3/20/2075   53,203.32    
49 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 600628501 सिटी अटोमोवाइल्स 3/18/2075   20,822.00    
50 संचालन तथा मर्मत संभार 3110113 22212 दरभाउ 304014633 सिद्धार्थ गौतम बृुद्ध अटो वर्कसप प्रा.लि. 8/6/2074   13,854.25    
51 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ 604792165 सूर्य किरण इन्टरप्राइजेज 3/17/2075  105,780.10    
52 कार्यालय सम्बन्धी खर्च 3110113 22311 बोलपत्र 302096888 हिमालयन स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स प्रा.ली. 3/15/2075  233,572.50    
53 सीप विकास  तथा जनचेतना तालिम तथा  3110113 22512 दरभाउ 300164420 होटल अरनिको प्र.ली. 3/1/2075  286,430.75