लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१        सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१        संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रम आ.व. २०८१/८२        प्रेस विज्ञप्ति २०८१।०३।०४        सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि जारी गरिएको जानकारी        खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१        लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१        प्रेस विज्ञप्ति २०८१।०१।०४        सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८०        वैदेशिक अध्ययन/तालिम (Korea) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना        अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८०        वैदेशिक अध्ययन/तालिम (JICA) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा        प्रतिभा डबली कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा       
श्री अजय कुमार चौरसिया

माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री

श्री फणीन्द्र गौतम

सचिव

प्रवक्ता

श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई

सहसचिव एवम् प्रवक्ता
फोन: ०१-४२११६३४

सूचना अधिकारी

Himal C Aryal PP
श्री हिमाल चन्द्र अर्याल

उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी
फोन: ०१-४२११७२७

फोटो ग्यालेरी