पूर्व मन्त्री

मन्त्रालयमा २०४७ साल देखि हालसम्मका मन्त्रीको नामावली

क्र.सं. पूरा नाम देखि सम्म फोटो
श्री निलाम्बर आचार्य २०४७-०१-०६ २०४८-०२-१२
श्री तारानाथ रानाभाट २०४८-०२-१५ २०४८-०९-१४
२०५६-०२-१७ २०५६-०३-१४
श्री महेश्वर प्रसाद सिंह २०४८-०९-१५ २०५१-०८-१३
श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ २०५१-०९-१४ २०५२-०५-२६
श्री कमल थापा २०५२-०५-२७ २०५२-०६-०५
श्री भिमबहादुर तामाङ २०५२-०६-०६ २०५३-११-२७
श्री रामेश्वर राय यादव २०५३-११-२९ २०५३-१२-११
श्री प्रेम बहादुर सिंह २०५३-१२-१६ २०५४-०६-०५
२०६६-०३-१९ २०६७-१०-२३
श्री भरतमोहन अधिकारी २०५४-०६-०६ २०५४-०६-२०
२०५५-०९-१० २०५६-०२-१३
१० श्री सिद्धराज ओझा २०५४-०८-१८ २०५४-१२-३०

२०५५-०१-०८ २०५५-०५-०९
११ श्री सितानन्दन राय २०५५-०५-१० २०५५-०८-२९
१२ श्री तारणीदत्त चटौत २०५६-११-२७ २०५६-१२-०७
१३ श्री प्रकाशमान सिंह २०५६-०३-१६ २०५६-११-१०
१४ श्री महन्त ठाकुर २०५६-१२-०८ २०५८-०४-१०
१५ श्री नरेन्द्र विक्रम नेम्वाङ २०५८-०७-०२ २०५९-०६-१८
१६ श्री धर्मबहादुर थापा २०५९-०६-२५ २०५९-१२-२७
१७ श्री हरिबहादुर थापा २०६०-०४-१९ २०६१-०२-२७
१८ श्री टेकबहादुर चोख्याल २०६१-०३-२१ २०६१-१०-१९
१९ श्री दानबहादुर शाही २०६१-१०-२० २०६१-११-०२
२० श्री निरन्जन थापा २०६२-०४-०१ २०६३-०१-१०
२१ श्री देव गुरुङ २०६५-०५-०५ २०६६-०२-०८
२२ श्री प्रभु शाह २०६८-०१-२१ २०६८-०५-१२
२३ श्री वृजेशकुमार गुप्ता २०६८-०७-२२ २०६९ बैशाख
२४ श्री कृष्णप्रसाद सिटौला २०६९-०२-०५ २०६९-०२-१६
२५ श्री बाबुराम भट्टराई २०६८-०४-०१ २०६९-११-३०
२६ श्री हरिप्रसाद न्यौपाने २०६९-१२-०१ २०७०-१०-०९
२७ श्री नरहरि आचार्य २०७०-११-१३ २०७२-०६-२५
२८ श्री अग्नि प्रसाद खरेल २०७२-०६-२६ २०७३-०४-१९
२९ श्री अजय शंकर नायक २०७३-०४-३० २०७४-०२-२३
३० श्री गोपालमान श्रेष्ठ २०७४-०२-२९ २०७४-०४-१०
३१ श्री यज्ञ बहादुर थापा २०७४-०४-११ २०७४-११-०३
३२ श्री शेरबहादुर तामाङ २०७४-१२-०२ २०७५-०४-०८
३३ श्री भानुभक्त ढकाल २०७५-०४-१८ २०७६-०८-०५
३४ श्री उपेन्द्र यादव २०७६-०८-०९ २०७६-१०-०८
३५ श्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे २०७६-११-०५ २०७७-९-१०
३६ श्री लीलानाथ श्रेष्ठ २०७७-०९-१२ २०७८-०३-२९
३७ श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की २०७८-०३-२९ २०७८-०६-२२
३८ श्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू २०७८-०६-२२ २०७८-१२-२४
३९ श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला २०७८-१२-२४ २०७९-०६-२३
४० श्री ध्रुब बहादुर प्रधान २०७९-१०-०३ २०७९-११-१३
४१ श्री पूर्ण बहादुर खड्का २०८०-०१-०६ २०८०-०१-२०
४२ श्री धनराज गुरुङ्ग २०८०-०१-२१ हालसम्म