शेरबहादुर तामाङ

शेरबहादुर तामाङ

मन्त्री

photo_web

कमलशाली घिमिरे

सचिब

officer3-moljpa

डिल्लीराज घिमिरे

सहसचिब एवं प्रवक्ता

विनोदकुमार भट्टराई

विनोदकुमार भट्टराई

उपसचिव एवं सूचना अधिकृत

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (यस पछि “मन्त्रालय” भनिएको) कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप नेपाल कानूनको तर्जुमा, मौजुदा कानूनहरुमा समसामयिक संशोधन लगायत न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरु सम्पादन गर्ने नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकाय हो। मन्त्रालयको स्थापना पूर्व कानूनको तर्जुमा तथा सन्धि सम्झौताको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थागत संयन्त्र थिएन।