शेरबहादुर तामाङ

मन्त्री

राजीव गौतम

सचिव

प्रवक्ता

रमेश ढकाल

सहसचिव
४२११७४५

सूचना अधिकारी

विनोदकुमार भट्टराई

उपसचिव

फोटो ग्यालेरी