आ.व. ०७६।०७७ को वार्षिक प्रगति विवरण     नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोध) ऐन, २०७७     संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७     प्रेस विज्ञप्ति २०७७-०४-१४     आ.व. ०७७।०७८ काे लागि सूची दर्ता तथा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना     ऋण तथा जमानत (चौबीसौं संशोधन) ऐन, २०७७     आर्थिक ऐन,२०७७     राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७७     विनियोजन ऐन, २०७७     केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७     राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७     नेपाल सरकारद्धारा मान्यता प्राप्त छाप १,     नेपाल सरकारद्धारा मान्यता प्राप्त छाप २,    
डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे

माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री

श्री ऋषि राजभण्डारी

सचिव

प्रवक्ता

श्री लीलादेवी गड्तौला (निरौला)

सहसचिव
४२११७४५

सूचना अधिकारी

श्री राजाराम दाहाल

उपसचिव
फोन ०१-४२००२२५

फोटो ग्यालेरी